Dette alternativet er for deg som er i familie med et ordinært medlem. Familie defineres i denne sammenheng som personer i hovedmedlemmets husstand samt barn, foreldre og søsken utenfor hovedmedlemmets husstand. Ved å melde deg inn som familiemedlem vil hovedmedlemmet faktureres 50 kroner ekstra per år for hvert tilknyttede familiemedlem. Familiemedlemmer har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter i foreningen og alle medlemsfordeler.

Ved å søke medlemskap samtykker du til vår personvernpolicy - se www.narkotika.no
Familie (I familie med eksisterende medlem)
Pris: 50